הפתרון הטוב ביותר עבור פלסטין!

שרים ומנהיגים המכובדים של מדינות מוסלמיות,

אלוהים הוא אחד, אם כי הדתות הן שונות! שיגבור השלום על כל הארץ ושיהיה האדון אתכם תמיד .!

אנו אזרחי ישראל, ולא עבר זמן רב מיום עלותנו ארצה מברית המועצות לשעבר. כשעברנו לגור בישראל, חלמנו לבנות עתיד בטוח עבורנו ועבור ילדינו, ואכן אנחנו רוצים חיים נורמליים והגונים. גדלנו על אידיאלים של פטריוטיות, חינכנו את ילדינו להיות נאמנים לישראל, אשר אמור היה להיות ביתם. חשבנו כי ממשלת ישראל תנצל את ההזדמנות הראשונה כדי להשיג שלום בר קיימא עם השכנים. חשבנו כי יתייחסו אלינו כאל השווים בין השווים בארץ אבותינו.

כנראה היינו אופטימיים מדי. אנחנו נשארים אזרחים נחותי המעמד. ממשלת ישראל אינה שואפת להשיג שלום, אלא משחררת מלחמות תוקפניות. האליטה הישראלית קונים נכסים בחו"ל, ילדיהם לומדים בחו"ל. הם מוכנים לעזוב את ישראל בכל רגע, בגלל זה הם יצרו להם במערב עמדות בטוחות לכל מקרה. אבל האנשים הרגילים יישארו בני-ערובה לגורל.

מנהיגים יקרים,

אנא עזרו לנו להקים תוכנית שנועדה לסייע לאזרחי ישראלים המוכנים לעבור ולהתגורר במדינות אחרות. עזרו-נא עם הקרנות בשלב הראשון, עזרו-נא על ידי מתן מעמד של תושב קבע בארצות בחירתם. נהגר ונמצא לעצמנו ולילדינו בית חדש, שבו נהיה אזרחים שווים.

ויהיה שלום בארץ הקודש, הארץ העייפה ממלחמות ומריבות!

 

 רוסופון- מרכז מידע ותרבות בישראל - RCIC  

יו"ר RCIC - מר ג'ורג'י ברנזון.

סגן יו"ר RCIC - מר ולרי נובוסלסקי

http://www.israinfocenter.com

מאז הסתיו שנת 2009 "רוסופון - מרכז מידע ותרבות בישראל" - RCIC - נהיה חבר המועצה הבינלאומית לאלה שארצם רוסיה - MSRS , ארגון בינלאומי לא ממשלתי המאגד 140 ארגוני האנשים שארצם רוסיה ב-54 מדינות.

לחזור אל המאמרים