רשת הדיפלומטיה הציבורית

 
1. רשימת התפוצה האלקטרונית של "רשת המלחמה בשנאה" (באנגלית)
https://groups.google.com/group/Hate-Monitor-Net
עדכונים על אנטי-צועניות, אנטישמיות, אנטי-איסלאמיזם וסוגי חוסר סובלנות אחרים .
התחלה במרץ 2008.
3445 חברים ב-18 בדצמבר 2009.
 
2. רשימת התפוצה האלקטרונית של "זכויות האדם" (ברוסית)
https://groups.google.com/group/prava-cheloveka-ru
עדכונים הקשורים להגנה על זכויות גלויות הרוסים ואישויות פרטיים שבהן.
התחיל בינואר 2009.
2046 חברים ב-18 בדצמבר 2009.
 
3. רשימת התפוצה האלקטרונית של "דיילי ניוז היהודי" (באנגלית)
https://groups.yahoo.com/group/Jewish_Daily_News/
מעקב אחר האירועים הפוליטיים והתרבותיים של הקהילות היהודיות בארץ ובחו"ל.
התחלה במרץ 2002.
281 חברים ב-18 בדצמבר 2009.
 
4. רשימת התפוצה האלקטרונית של "הקלידוסקופ היהודי" (ברוסית)
https://groups.google.com/group/Evreiskiy_Kaleidoskop
עדכונים בנושאים רלוונטיים ליהדות רוסיה.
התחיל ביולי 2002.
4827 חברים ב-18 בדצמבר 2009.
 
5. רשימת התפוצה האלקטרונית של "העולם הרוסי" (ברוסית)
https://groups.google.com/group/Russkiy-Mir
עדכונים בנושאים רלוונטיים לגלויות הרוסים.
התחלה באוקטובר 2002.
5896 חברים ב-18 בדצמבר 2009.
 
6. רשימת התפוצה האלקטרונית של "סלאם שלום" (ב רוסית, טורקית ואנגלית)
https://groups.google.com/group/Salam_Shalom
עדכונים על שיתוף פעולה ודו-קיום בשלום בין המוסלמים לבין הקהילות היהודיות.
התחיל במאי 2008.
1438 חברים ב-18 בדצמבר 2009.
 
 
7. רשימת התפוצה האלקטרונית של "סלאם שלום" (באנגלית)
https://groups.yahoo.com/group/Salam_Shalom/
עדכונים על שיתוף פעולה ודו-קיום בשלום בין המוסלמים לבין הקהילות היהודיות.
התחלה באוקטובר 2004.
220 חברים ב-18 בדצמבר 2009.
 
 
הפעילות והתוכן של רשימות התפוצה האלקטרוניות האלה הם בפיקוחו של הארגון הציבורי "מרכז רוסופון למידע ותרבות בישראל" (RCIC).
נאמן - יו"ר של העמותה - מר גאורגי ברנזון.

עורך טכני - סגן יו"ר העמותה - מר ולרי נובוסלסקי.

http://www.misrad.org/misrad.org/prava/

http://sites.google.com/site/rucentrisraqui/

ב -25 בינואר 2009 "המרכז רוסופון למידע ותרבות בישראל" (RCIC) הוכר באופן רשמי ונרשם כארגון ציבורי (מס '580505113) על פי החלטת רישום  הארגונים במסגרת משרד המשפטים.

חזרה לדף פרויקטים שלי